Information om indikative priser (indre værdier) under suspensionen af Investeringsforeningen Danske Invest Select

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www.danskeinvest.dk

Investeringsforeningen Danske Invest Select er lukket for handel i forbindelse med skift af depositar fra Danske Bank til J.P. Morgan fra den 8. april kl. 17.00 til den 20. april kl. 06.00. I perioden vil der dagligt blive beregnet indikative priser i Investeringsforeningen Danske Invest Select af hensyn til investeringsløsninger, som investerer i den nævnte investeringsforening. Da det ikke er muligt at handle i investeringsforeningen, er priserne udelukkende til information. Der oplyses hermed de indikative priser for afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen Danske Invest Select pr. 11. april 2022:

Afdelinger/andelsklasser ISIN OMX ID Indikative priser i DKK pr. andel
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d DK0016303936 DKIENEICBR 7.198,29
Global Sustainable Future 3, klasse DKK d DK0060244408 DKIGSFUT3 190,94
Kommuner 4 KL DK0016205685 DKIENGK4 91,87

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products

Latest Articles


By Fool Co, August 7, 2022
3 Top TSX Dividen...

No Comments

Post a Comment

Enter your email address to
subscribe to our newsletter

Top 10 Picks Of The Month

Market Movers